Menu Content/Inhalt
Kezdőlap
A magyar konzulátusok - segítségnyújtás külföldön Nyomtatás E-mail
ImageHazánknak minden jelentősebb határon túli magyar központban van képviselete és elmondható, hogy az egész világot átszövi a konzuli hálózat. Afrikában és Amerikában 8-8, Ausztráliában 1, Ázsiában 21 főkonzulátus, vagy konzulátus működik. Európában 50 állandó és a csak nyáron működő spliti konzulátus kereshető fel. Azokban az országokban, ahol nincsen képviselet, ott a tiszteletbeli konzulok segíthetnek. A szomszédos országokban nem is csak egy, hanem 2-3 képviselet működik, például Romániában a főváros mellett Kolozsváron és Csíkszeredán is felkereshető a konzul. Elérhetőségeket, telefonszámokat a külképviseletekkel kapcsolatban a www.mfa.gov.hu oldalon találnak.

A Magyar Külügyminisztérium több helyen is tervezi, hogy úgy nevezett Visegrádi Házak létrehozásával költséghatékonyabban oldja meg a külképviseletünket. A vállalkozás lényege, hogy Csehországgal, Lengyelországgal és Szlovákiával közös bérleményben végezzük konzuli teendőnket. Az idei évben Fokvárosban nyílt meg az első Visegrádi Ház, ahol a négy ország osztozik a működtetési költségeken, és heti váltásban használják az épületet. Tervek szerint még több távoli országban valósul meg ez az együttműködés, így várhatóan Kanadában, Ausztráliában, Indiában és Kínában is létrejöhet egy-egy Visegrádi Ház.   

A konzuli szolgálat a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok érdekvédelmi feladatait látja el.
Amennyiben magyar állampolgár súlyos sérüléssel járó balesetet szenvedett vagy súlyos, sürgős ellátást igénylő betegségben szenved, a konzuli szolgálat haladéktalanul tájékozódik arról, hogy az érintett megfelelő egészségügyi ellátásban részesül-e értesíti a sérült vagy beteg által megjelölt személyt, illetve, szükség esetén, a feljelentés megtételének és a kárigény érvényesítésének feltételeiről a fogadó államban.A konzuli szolgálat a külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak, ha ellene a fogadó állam hatósága a személyes szabadság korlátozásának bármely formáját alkalmazza, tanácsot ad a védőválasztáshoz és tolmács igénybevételéhez. A konzuli szolgálat figyelemmel kíséri a fogva tartás körülményeit, valamint azt, hogy a magyar állampolgárral szemben folytatott eljárás során tiszteletben tartják-e a nemzetközi jogi szabályokat.A konzuli szolgálat haladéktalanul értesíti a magyar gyámhatóságot, amennyiben tudomására jut, hogy kiskorú vagy cselekvőképességében egyébként korlátozott magyar állampolgár számára gyám vagy gondnok rendelése válik szükségessé. A felsorolt eljárások díj- és illetékmentesek.


Műsorunk Szabadkán járt, és érdeklődött a konzuli munka mibenlétéről Tápi Lajos, vezető konzulnál.

A szabadkai Magyar Konzulátus a világban működő konzulátusok közül az egyik legnagyobb. 2003. november 1-jével került bevezetésre szerb relációban a vízumkényszer, ekkor bővült ki az itteni konzulátus. A vízumkényszer 2009. december 24-én megszűnt, ennek megfelelően csökkentik a külképviselet létszámát, a területének nagyságát, tehát a feladathoz igazodnak.

Alapvetően egy magyar állampolgár két esetben fordul a konzuli szolgálathoz: egyrészt, ha valamilyen ügyes-bajos hivatali ügye van, például anyakönyvvel vagy útlevéllel kapcsolatos teendők, más részt ha valamilyen bajba keveredik, és konzuli segítségre van szüksége. Szerencsére a bajba jutott állampolgárok száma a Délvidéken nagyon kevés annak ellenére, hogy sok magyar állampolgár utazik Szerbiába.
 
< Előző   Következő >