Menu Content/Inhalt
Kezdőlap
Nyugdíj Nyomtatás E-mail


Talán már meg sem lepődünk azon, ha a nyugdíjrendszer átalakulásáról szóló híreket hallunk. Bár az aktuális korhatár szabályozások, összeg megállapítások vagy a szükséges munkaévek száma szinte állandó változásban van, nem árt minél korábban tájékozódni a kérdésben.  Ugyanis például magánnyugdíjpénztárat pályakezdőként választ az ember. Nem csupán lehetséges, de szükséges is előre gondolkozni. 
Természetesen a nyugdíjas életkor elérése nem azt jelenti, hogy az embernek kötelezően vissza kell vonulnia a munka világából.  Csomós Istvánné, nyugdíjas vállalkozó és Nagy Ferencné, nyugdíjas munkavállaló is hasonlóképpen gondolkoztak.  Nagy Ferencné korábbi szakmajában, az egészségügy területén talált újra állást, míg Csomós Istvánné úgy döntött, egyéni vállalkozás indításába kezd. Abban mindketten egyetértettek: amíg bírja az ember, addig dolgozni kell. Saját vállallkozás indítása azonban óriási feladat, amibe sokaknak bizony bele is törik a fejszéje.

Bár Magyarországon már a két világháború között is működtek magánnyugdíjpénztárak, a fogalom csakaz elmúlt évtizedben került be a köztudatba. Mit is jelent pontosan, melyiket válasszuk, egyáltalán miért van rá szükség? A kérdést Korcsog Miklós, a Privátbankár.hu szakértője válaszolja meg.

A magánnyugdíjpénztár a vegyes nyugdíjrendszer része, a hárompilléres nyugdíjrendszer második tagja. Ma már pályakezdőként kötelező valamelyik magánnyugdíjpénztárhoz csatlakoznunk, a 30 évnél fiatalabb munkavállalók, akiket ez a kötelezettség nem érint önként dönthetnek a belépésről. A belépést a munkaszerződést megkövetően kell megindítani, majd 15 napon belül a munkáltató felé jelenteni kell. ahogy Korcsog Miklós szakértő mondja, a határidők betartása azért fontos, mert ha nem választunk, illetve nem döntünk időben, automatikusan a területi pénztárhoz kerülünk, az innen történő átjelentkezés pedig újabb adminisztrációs terheket jelent. Magánnyugdíj számlánkra jelenleg bruttó havi bérünk nyolc százaléka kerül, többletbefizetésre, öngondoskodásra természetesen van lehetőség. Amennyiben a kiegészítés eléri a 10 százalékot, a kiegészítés 30 százaléka után adókedvezményben részesülhetünk. Fontos tudni, hogy a magánnyugdíjpénztári tagok sem csak egy helyről fogják kapni nyugdíjukat, hiszen a Tb-től is számíthatnak majd járadékra.
A számlára befizetett pénzünket a pénztárak által alkalmazott vagyonkezelők befektetik. Nyugdíjba lépésünkkor eldönthetjük, hogy az összegyűlt pénzt egy összegben vagy járadék formájában szeretnénk kivenni.

Hallgassa meg a magánnyugdíj pénztárakról készített riportunkat!

A nyugdíjjal kapcsolatos tudni-és tennivalókhoz kínál útmutatást. Dr. Veres Gábor, a Szociális-és Munkaügyi Minisztérium Lakossági és Tájékoztatási Osztályának vezetője. Bármilyen kérdésünkkel a következő elérhetőségekhez fordulhatunk: 1054 Budapest, Hold u. 1. 1373 Budapest, Postafiók 609. Központi telefonszám: 06-1-473-8100.


A nyugdíj témakörét érintve elérkeztünk a START kártyacsalád harmadik, egyben utolsó tagjához, a START Extrához. A kedvezményre elsősorban a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó, 50. életévüket betöltött huzamosabb ideje állást keresők jogosultak. A kártya bemutatásában ezúttal is Lőrincz Leó, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal főosztályvezetője állt segítségünkre. 

A tartósan álláskereső személy, ha
- az ötvenedik életévét betöltötte, vagy
- életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.
Ki minősül tartós álláskeresőnek?
Az a személy, akit az állami foglalkoztatási szerv a START EXTRA kártya igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott.
Hol lehet kiváltani a Start Plusz kártyát?
A lak&´hely szerint illetékes adóhatóságnál (APEH) kell formanyomtatványon igényelni.
A START EXTRA kártya kiváltására jogosult személy a kártya igénylésekor az állami adóhatóság által e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével nyilatkozatot tesz a következőkről:
- foglalkoztatási jogviszonyban áll-e;
- rendelkezik-e alapfokú végzettségnél magasabb fokú iskolai végzettséggel;
- az állami foglalkoztatási szerv a START EXTRA kártya igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig - pályakezdő álláskereső esetében 8 hónapon belül legalább 6 hónapig - álláskeresőként tartotta nyilván;
- az igénylés okáról, feltüntetve, hogy első vagy ismételt igénylésről van szó; ismételt igénylés esetén fel kell tüntetni, hogy azt a korábbi START EXTRA kártya elveszése (ideértve a jogtalan eltulajdonítást is), megrongálódása, megsemmisülése indokolja-e; az igénylésnek oka-e, hogy a START-kártya vagy START PLUSZ kártya tulajdonosa a kártya érvényességi idején belül jogosulttá vált a START EXTRA kártya kiváltására;
- amennyiben a START EXTRA kártya kiváltásra jogosult személy a kártya érvényességi időtartama alatt eléri az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének időpontját, ennek időpontjáról

A START EXTRA kártyát igénylő személy a fentiekben meghatározott feltételt nyilatkozattételével egyidejűleg az illetékes szerv (állami foglalkoztatási szerv, nyugdíjbiztosítási szerv) által kiállított igazolással igazolja.
A Start kártya igénylésekor kell-e díjat fizetni?
A kártya első alkalommal történő kiadása díjmentes. Díjmentesen adják ki a kártyát akkor is, ha a korábban kiadott kártyán szereplő adat megváltozott vagy téves. Ugyancsak díjmentesen adják ki a kártyát minden olyan törvényben előírt esetben, amikor az igénylő új kártyára válik jogosulttá.
A kártya tulajdonosa a kártya ismételt kiadásáért 2.200,- forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizet, ha az új kártya (cserekártya) kiadása az eredeti kártya birtokából való elkerülés (megsemmisülés, elveszés vagy jogtalan eltulajdonítás), illetőleg megrongálódás miatt válik szükségessé.”
Milyen adatokat tartalmaz a Start kártya?
Az adóigazolványt kiegészítő kártya a következő adatokat tartalmazza:
- a kártya tulajdonosának neve, születési ideje, születési helye, anyja neve;
- a kártyatulajdonos adóazonosító jele;
- a kiállítás kelte;
- az érvényesség időtartama,
amely START EXTRA kártya esetén két év, de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő öregségi nyugdíj-jogosultságának eléréséig terjedő időszak.
A munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő álláskeresők foglalkoztatásának kedvezménye
Az érvényes Start Plusz kártyával rendelkező személy foglalkoz-tatásakor milyen kedvezmény illeti meg a munkaadót?
A munkaadót az alábbi járulékkedvezmény illeti meg:
- a tételes egészségügyi hozzájárulás megfizetése alóli mentesség,
- a foglalkoztatás első évében a munkaadó mentesül a munkaadói járulék, valamint huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék megfizetése alól.
- a foglalkoztatás második évében a munkaadói járulék, valamint a huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a bruttó munkabér tizenöt százalékának megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli.
A kedvezményt érvényesítő munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles a START PLUSZ kártyát megőrizni és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésekor a kártya tulajdonosa részére átadni.
 
< Előző   Következő >