mobile spy android freeware app mit kindersicherung ortung handy samsung galaxy mobile spy for iphone 5 ios 5 android gps tracking spy app free spy software download for mobile phones spy on cell phone using imei number mobile spy live iphone
Rousseau után szabadon?

ImageAz antik kor óta sorra születtek államelméletek, és a felvilágosodás idején lett újra népszerű a filozófián belül a társadalom és politika viszonyának vizsgálata. Nagykovácsi ebben a szellemben a társadalmi szerződés módszerének helyi megvalósítására, lokális technika kidolgozására vállalkozott 2006-2010 között.

A társadalmi szerződés a felvilágosodás államelméletében a nép és a hatalmon lévők megállapodása. Az emberek veleszületett jogaik egy részéről lemondanak a közösség, az állam javára, de joguk van az állam irányítóinak ellenőrzésére közvetett vagy közvetlen módon.

Ahogyan Hobbes, Locke, vagy Rousseau más filozófusokat is izgatott, hogyan lehet minél legitimebb a hatalom és a hozott döntések. Ilyen kérdések foglalkoztatták Nagykovácsi lakosait is.

Az antik kor óta sorra születtek államelméletek, és a felvilágosodás idején lett újra népszerű a filozófián belül a társadalom és politika viszonyának vizsgálata. Rousseau szerint az ember csak a törvényes hatalomnak tartozik engedelmességgel, s ez a törvényes hatalom csak megállapodásokon alapulhat. Mindezt Társadalmi szerződés című művében vetette papírra1762-ben.
Valami hasonló kezdeményezés körvonalazódott a nagykovácsi civil szervezetek körében 2006-ban és igyekeztek tető alá hozni a saját Társadalmi Szerződésüket. Az akkor és azóta is polgármesterként dolgozó, a polgárokkal szerződő Bencsik Mónikát kérdeztük először a részletekről.

A nagykovácsi tapasztalatokról hallgassák meg a polgármestert!


A Társadalmi Szerződésben Nagykovácsiban sorra vették a konkrét lépéseket, azok fontossági sorrendjét, határoztak az egyeztető tárgyalások gyakoriságáról, a szereplőkről. Rendszeresen üléseztek, míg kiforrta magát a szöveg, majd a négyéves ciklus alatt is minden lényegesebb kérdésben tárgyalóasztalhoz ületek az alpító atyák és a képviselők. A Közhasznú Alapítvány Nagykovácsiért a település egyik legrégebbi civil szervezete, vezetője, Bárdos Iván pedig a Társadalmi Szerződés egyik alapító atyja. Ma pedig - hogy a szellemiséget tovább éltesse a testületben - a település egyik képviselője.

Bárdos Iván, a Társadalmi Szerződés egyik alapító atyja

2012